VEKU VAKU -hankealueen kartassa näkyvät hanke alueen 16 voimalaitosta, joista peräti 9 on Kainuussa.

Vesivoiman kulttuuriperintö -kyläilta Paltamossa 18.6.2019

Tervetuloa Vesivoiman kulttuuriperintöiltaan tiistaina 18.6.2019 klo 17–20 Leppikosken voimalaitokselle ja Uuran kylätalo Uurtajalla (Peltolantie 1, Paltamo).

Uuran kyläyhdistys sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitot kutsuvat Leppikosken ja Kiehimäjokivarren asukkaita ja yrittäjiä sekä kaikkia kiinnostuneita kyläiltaan, jossa keskustellaan asukkaiden arjesta Kiehimäjoen varrella sekä vesimyllyistä, vesivoima-arkkitehtuurista ja mahdollisen maailmanperintöstatuksen vaikutuksista arkipäivään sekä muistellaan menneitä vuosia. Osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan vanhoja voimalaitosrakentamiseen liittyviä valokuvia.

Kyläillan yhteydessä on mahdollisuus tutustua kahdessa 20 hengen ryhmässä Leppikosken voimalaitokseen klo 17:00 ja 17:30 alkaen. Uuran kylätalolla tarjotaan kahvit.

Tilaisuus on osa Vesivoiman kulttuuriperintö –hanketta 1.1.2019–31.12.2021. Pohjois-Pohjanmaan ja Region Norrbottenin hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Kolmivuotisen hankkeen päätavoitteena on, että jatkossa rakennettujen jokien asukkaat ja toimijat tunnistavat arvot ja hyödyntävät niitä vetovoimatekijänä.

Hankkeelle on myönnetty EU-tukea Interreg Pohjoinen -ohjelmasta ja kansallista vastinrahaa Lapin liitolta. Hanketta rahoittavat myös Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto ja energiayhtiöt Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Ohjelma

Kainuun vesimyllyt – toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen, Kainuun Nuotta ry
Oulujoen vesistön vesivoima-arkkitehtuuri valtakunnallisesti arvokkaana kokonaisuutena ja mahdollisena maailmanperintönä –
projektipäällikkö Pekka Elomaa, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Muisteluksia ja asukasnäkökulmia Kiehimänjoelta
Paltamolaisten näkökulmia vesivoiman kulttuuriperintöön – keskustelua

Lisätietoja

Maakunta-arkkitehti  Kirsti  Reskalenko, kirsti.reskalenko@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 040 685 4030