VEKU VAKU -hankealueen kartassa näkyvät hanke alueen 16 voimalaitosta, joista peräti 9 on Kainuussa.

Vesivoiman kulttuuriperintö –kyläilta Ristijärvellä 12.6.2019

Tervetuloa Vesivoiman kulttuuriperintö -kyläiltaan Ristijärven Kyläkaivolle (Aholantie 25) keskiviikkona 12.6.2019 klo 17 ‐ 20

Ristijärven kunta sekä Kainuun ja Pohjois‐Pohjanmaan liitot kutsuvat Seitenoikean ja Emäjokivarren asukkaita ja yrittäjiä sekä kaikkia kiinnostuneita kyläiltaan, jossa keskustellaan asukkaiden arjesta Emäjoen ja Pyhännänjoen varrella sekä vesivoima‐arkkitehtuurista, mahdollisen maailmanperintöstatuksen vaikutuksista arkipäivään sekä muistellaan menneitä vuosia. Osallistujien toivotaan ottavan mukaan vanhoja voimalaitoksiin ja asuinalueisiin liittyviä valokuvia.

Kyläiltoja järjestetään jokaisella Oulujoen vesistön 10 voimalaitospaikkakunnalla vuonna 2019.

Tilaisuus on osa Vesivoiman kulttuuriperintö –hanketta 1.1.2019–31.12.2021. Pohjois-Pohjanmaan ja Region Norrbottenin hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Kolmivuotisen hankkeen päätavoitteena on, että jatkossa rakennettujen jokien asukkaat ja toimijat tunnistavat arvot ja hyödyntävät niitä vetovoimatekijänä.

Hankkeelle on myönnetty EU-tukea Interreg Pohjoinen -ohjelmasta ja kansallista vastinrahaa Lapin liitolta. Hanketta rahoittavat myös Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto ja energiayhtiöt Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy ja UPM-Kymmene Oyj.