Näkymä Koivukosken voimalaitoksen ikkunasta ulos viereistä kerrostaloa kohti.

Vesivoiman kulttuuriperintöä nyt kuvina ja kertomuksina uusilla verkkosivuilla

Uusi http://vekuvaku.eu -sivusto kertoo Oulujoen vesistön ja Luulajajoen vesivoima-arkkitehtuurista, kirjaa muistoja jokien valjastamisen ja voimalaitoskylien kukoistuksen ajoilta sekä kuvailee Kainuun perinteisiä puromyllyjä.

Sivusto piirtää kokonaiskuvaa Oulujoen vesistön laajasta voimalaitoskokonaisuudesta ja sen rakentamisesta keskelle korpea. Sivustolla on perustietoa Oulujoen vesistön 16 voimalaitoksesta ja niiden asuinalueista. Lukuisat kuvat avaavat uusia näkökulmia moderniin teolliseen arkkitehtuuriin ja muokattuun maisemaan.

Sivustolta voi lukea jokivarsien asukkaiden, voimalaitosrakentajien ja voimalaitoskylissä varttuneiden kertomuksia. Sivustolla on tilaa myös uusille tarinoille. Kerro oma tarinasi meille verkkosivuilta löytyvän tarinalomakkeen kautta. Voit lähettää meille tarinasi, vaikka et haluaisi sitä julkaistavaksi nettisivuilla. Kaikki tarinat ovat tervetulleita ja ne julkaistaan kertojan suostumuksella.

Sivusto on osa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) –hanketta, jossa nostetaan esiin vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Tavoitteena on, että rajat ylittävän yhteistyön myötä pohjoisten jokien voimalaitosrakentamisen kulttuuriperintö täsmentyy, tulee tunnetuksi ja vahvistaa paikallisten yhteisöjen identiteettiä. Hanke saa rahoitusta Interreg Pohjoinen -ohjelmasta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Pekka Elomaa 040 685 4032, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Rakennusinventoija Samuli Paitsola 040 685 4042, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Rakennustutkija Karoliina Kikuchi, 044 7100 444, Kainuun museo

Lue lisää hankkeen uusilta verkkosivuilta osoitteessa http://vekuvaku.eu.

VekuVaku -hanketta voit seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vekuvaku, Instagramissa hankkeella on oma tili @VekuVaku.