Europalloa pyörittävät hahmot, taustalla laskentataulukko

Vetoomus Interreg NEXT-ohjelmiin allokoidun rahoituksen kanavoimisesta ulkoraja-alueiden kehittämiseen

Rajan ylittävän yhteistyön piirissä olleet maakunnat ovat jättäneet vetoomuksen jo ennen virallista käynnistämistä keskeytettyihin Interreg NEXT-ohjelmiin 2021–2027 allokoidun EAKR-rahoituksen kanavoimisesta ulkoraja-alueiden kehittämiseen Suomessa. Kainuun liitto oli mukana vetoomuksen allekirjoittaneissa tahoissa.

Rajan ylittävää yhteistyötä on Kainuussa tehty EU-hankkeiden muodossa vuodesta 1996, eli läpi EU:n kaikkien seitsenvuotisten ohjelmakausien. Rajan ylittävän yhteistyön ohjelma ovat kulkenet useilla eri nimillä, mutta ohjelma-alue on ollut aina tuttu nelikko. Suomesta mukana ovat olleet Kainuun lisäksi Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala ja Venäjältä naapurialueemme Karjalan tasavalta.

Myös samalla ohjelma-alueella toimivan uuden Interreg NEXT-ohjelman käynnistymiseen, jonka hallintoviranomaiseksi on määritelty Pohjois-Pohjanmaan liitto, valmistauduttiin Kainuussa kovaa vauhtia. Nyt rajan ylittävä yhteistyö on kuitenkin Venäjän Ukrainassa käynnistämien sotatoimien vuoksi keskeytetty ja varojen uudelleen suuntaamiseksi ollaan laatimassa suunnitelmia.

Ohjelmakaudelle 2021–2027 oli Suomessa valmisteltu kaikkiaan kolmea EU:n ulkorajoille sijoittuvaa Interreg NEXT-ohjelmaa, joilla oli tavoitteena tukea Suomen ja Venäjän raja-alueiden kehitystä ja yhteistyötä kehittämis- ja investointihankkeiden avulla. Näille ohjelmille oli allokoitu EU-rahoitusta yhteensä noin 112,1 miljoonaa euroa, joista EAKR-rahoitusta noin 55,5 miljoonaa euroa ja NDICI-rahoitusta noin 56,6 miljoonaa euroa. Lisäksi niihin olisi kohdentunut vastaava määrä valtioiden rahoitusta.

EU:n komission suunnitelmissa on siirtää ulkorajaohjelmien ensimmäisen vuoden EAKR-myöntövaltuus EU:n sisärajoilla toteutettaville Interreg-ohjelmille. Suomen tapauksessa rahoitus siirtyy Aurora- tai Central Baltic-ohjelmiin. Myöntövaltuuksien siirto näille ohjelmille on kuitenkin ulkorajaohjelmiin kuuluvien maakuntien näkökulmasta ongelmallista, koska osa maakunnista ei kuulu kummankaan ohjelman ohjelma-alueeseen. Tämä on tilanne myös Kainuussa.

Käytännössä komission ratkaisu tarkoittaa miljoonien eurojen menetystä ulkoraja-alueille, joiden aluetalous erityisesti kärsii uudesta geopoliittisesta tilanteesta.  Lisäksi monissa ulkorajamaakunnissa Interreg-ohjelman rooli ja tunnettuus on ollut marginaalinen verrattuna CBC-ohjelmaan.

Maakunnat ovat tämän vuoksi tehneet Valtioneuvostolle, Euroopan parlamentin suomalaisille jäsenille ja ohjelma-alueiden maakuntien kansanedustajille vetoomuksen asetusmuutoksen valmisteluksi siten, että asetukset sallisivat Interreg NEXT-ohjelmista siirtyvän EAKR- ja kansallisen rahoituksen suuntaamisen niiden maakuntien käyttöön, joilta Interreg NEXT-ohjelmien rahoitus on leikkaantumassa Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön jäädyttämisen vuoksi.

Lisätietoja

Kainuun liiton puolesta vetoomuksen on allekirjoittanut maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen.

Voit lukea asiasta tarkemmin sekä ehdotuksen uusista asetusmuotoiluista Pohjois-Pohjanmaan liiton ePressi-palvelussa julkaisemasta vetoomuksesta