Yhteistyöllä eteenpäin ilmaston ja aluekehityksen hyväksi

Kainuussa toimimme tiiviissä yhteistyössä ilmaston ja aluekehityksen hyväksi. Tässä esittäytyvät kolme hanketta, jotka tukevat Kainuun kuntien ilmastotyötä. Toivomme yhteydenottoja tukeaksemme kuntia käytännön tasolla ilmastopäästöjen vähentämisessä ja aluetalouden vahvistamisessa.

Ilmasto- ja ympäristövastuullisuutta Kainuussa

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040-hankkeessa tehdään Kainuulle omaa tiekarttaa ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Yksin tätä työtä ei tehdä vaan hankkeessa pyritään osallistamaan laaja-alaisesti eri tahoja mukaan mm. yrityksiä, organisaatioita, yhdistyksiä, hankkeita ja kainuulaisia nuoria. Tulevassa tiekartassa kaikkien osapuolten näkemykset pyritään kokoamaan yhdeksi dokumentiksi. Tätä tiekarttaa myös hyödynnetään maakunnallisessa kehittämistyössä ja Kainuu-ohjelmassa.

Kainuussa tehdään laajalla rintamalla työtä ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen eteen. Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040-hankkeessa tavoitteena on tehdä koko Kainuulle sellaiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. ”Hankkeessa on syksyn aikana tulossa työpajatyöskentelyä, joissa näihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin lähdetään etsimään yhdessä vastauksia” kertoo projektipäällikkö Heidi Karppinen.

Työpajatyöskentely pyritään järjestämään mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta saadaan Kainuun näköinen tiekartta ilmasto- ja ympäristövastuullisuuteen. Hankkeessa tuotettuja tietoja hyödynnetään myös maakunnallisessa kehittämisessä ja Kainuu-ohjelmassa. Hanke kannustaa tulemaan mukaan tekemään yhteistä työtä Kainuun ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden eteen.

KAHINA -hanke edistää kuntia hiilineutraalisuuteen

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu -hanke tekee yhteistyötä ja tiedonvaihtoa KAHINA-hankkeen kanssa. Kahina eli Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi -hankkeen keskeisiä käsitteitä ovat hiilineutraalius ja energiatehokkuus. ”Hankkeen keskeisiä tavoitteita on auttaa hankkeeseen osallistuvia kuntia liittymään energiatehokkuussopimukseen ja Hinku-verkostoon. Hanke jakaa myös konkreettista tietoa kunnille, kuluttajille ja yrityksille. Yksi konkreettinen toimenpide on auttaa matkailuyrittäjiä hankkimaan sähköautojen latausasemia. Näin lisätään hankekuntien houkuttelevuutta ja näkyvyyttä sähköautomatkaajien keskuudessa. Latausasemat laitetaan näkyville koko maan kattavaan latauskarttaan, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tuomas Niskanen.

Kahina-hanke on EAKR-hanke. Se alkoi maaliskuussa 2020 ja kestää kaksi ja puoli vuotta. Hanketta toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus ja Suomen ympäristökeskus.

Kainuun energianeuvonta tukee kuntia ja kuntalaisia energia-asioissa

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on kevään ja kesän aikana tehty myös Kainuun energianeuvontahankkeen kanssa. Tuuli Pohjola ja Markus Latvala ovat aloittaneet Kainuun energianeuvojina Energiaviraston rahoittamina.

”Tuemme kuntia, jotka tavoittelevat energiatehokkuutta, kustannussäästöjä ja ilmastopäästöjen vähentämistä. Käytännön työkaluina kunnilla on energiatehokkuussopimus (KETS), uusiutuvan energian kuntakatselmus ja valtion tuet uusiutuvaan energian investointeihin liittyen.

Neuvomme puolueettomasti kuntalaisia kodin energia-asioissa. Hyödynnämme Motivan asiantuntemusta, materiaaleja ja koulutuksia”, kertoo energianeuvoja Tuuli Pohjola.

Yhteystiedot

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040-hanke
Projektipäällikkö Heidi Karppinen
heidi.karppinen@kainuu.fi

KAHINA-hanke
Projektipäällikkö Tuomas Niskanen
tuomas.niskanen@oulu.fi

Kainuun energianeuvonta
Energianeuvoja Tuuli Pohjola
tuuli.pohjola@feasib.com
Kuluttajien neuvontapuhelin
p. 044 971 3681 ma klo: 9-12:00