10 tulevaisuuden megatrendiä – Mitä mahdollisuuksia ne luovat?

Tulevaa kehitystä ennakoidaan trendien avulla. Tutustu tässä katsauksessa kymmeneen megatrendiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Trendit ovat kehityksen suuntaa näyttäviä kiinnostavia ilmiöitä. Futuristi Elina Hiltunen avasi Digitien-tilaisuudessa mahdollisia maailmaan vaikuttavia tulevaisuuspolkuja ja esitteli tulevaisuuden ennakoinnin kaavan.

Tulevaisuuskaava

Tulevaisuuden ennakointi = Faktat + mielikuvitus

Tulevaisuuskaava perustuu tietysti faktoihin, mutta lisäksi tarvitaan mielikuvitusta, jotta tulevaisuutta voidaan hahmottaa. Siitä hyvänä esimerkkinä ovat mm. scifikirjailijat tai me kaikki, jotka strategioita luomme. Ensin unelmoimme tulevaa suuntaa ja pyrimme sitten toimimaan tavoitetta kohti. Ja toki tulee mustia joutsenia, yllättäviä käännekohtia, jotka voivat muuttaa suuntaa äkillisesti. Mutta jo trendin tunnistaminen niin asiakaskentässä kuin yhteiskunnassa on hyödyllistä, lähes välttämätöntä. Pysyvää on vain muutos.

Tulevaisuus koostuu siis erilaisista vaihtoehdoista eli skenaarioista. Tulevaisuuden ennakointi vaatii myös arvottamista, eli vaikka meillä on faktoja, niin arvottaminen tulee siitä, mitä itse teemme siihen liittyen? Minkä vaihtoehdon valitsemme: a-, b- vai c-kehittämisen polun?

Trendit auttavat meitä katsomaan erilaisiin tulevaisuuksiin. Ennakoinnissa apuna käytetään mielikuvitusta, entä jos nämä trendit alkavat kasvaa niin miten meidän sitten pitäisi toimia. Trendit ovat työpalikoita, joiden avulla tulevaisuutta aletaan rakentamaan. Trendit eivät kuitenkaan ole mikään tae tulevaisuudesta. Niinpä onkin hyvä seurata myös megatrendejä, eli suuria trendikokonaisuuksia tai trendikimppuja, jotka vaikuttavat globaalisti.

Kymmenen tulevaisuuteen vaikuttavaa megatrendiä ovat

Megatrendi 1. Ilmastonmuutos
Megatrendi 2. Väestönkasvu
Megatrendi 3. Väestön ikääntyminen
Megatrendi 4. Kaupungistuminen
Megatrendi 5. Kansainvälistyminen
Megatrendi 6. Varallisuuden kasvu
Megatrendi 7. Eriarvoisuuden kasvu
Megatrendi 8. Ympäristön saastuminen ja biodiversiteetin väheneminen
Megatrendi 9. Digitalisaatio
Megatrendi 10. Teknologian kehitys

Kymmenen vaikuttavaa megatrendiä, joista moni on meille jo mediasta tuttua, mutta olemmeko pysähtyneet pohtimaan, mitä ne tarkoittavat juuri meidän yhteiskunnallemme tai yritystoiminnallemme? Elina Hiltunen haastoi kuulijansa pohtimaan, miten oikeasti voisimme luoda sellaisia innovaatioita, jotka vastaavat megatrendien tuomiin pelottaviinkin tulevaisuuden kuviin. Disruptiivisen ajattelun pohjalla onkin, miten ongelmasta saadaan käännettyä mahdollisuus.

Jokainen megatrendi tuo omat haasteensa, mutta ne yhteiskunnat ja yritykset pärjäävät, jotka pystyvät ratkaisemaan tulevaisuuden ongelmia. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä sitä kautta kuluttajien mielipiteisiin ja yritysten toimintaan? Pystytäänkö riskeistä nostamaan myös kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia, kuten ekologisen rakentamisen buumia? Entä väestönkasvu, ikääntyminen tai kaupungistuminen, tuovatko ne ilmastopakolaisia tai hiekkarosvoja, vai löytyykö siihenkin liiketoimintaratkaisuja, joita Suomi, ja erityisesti pohjoiset harvaan asutut alueet voisivat tarjota? Elina Hiltunen kehotti ratkaisemaan todellisia ongelmia. Trendeissä on valtavasti potentiaalia, sillä jonkun täytyy ratkaista ne tulevaisuudessa, mitä tehdään esimerkiksi muoville, jätteille tai puhtaan veden puutteelle.

Trendien ennakoimia muutoksia yhteiskunnalle

  • Mitä avoimempi valtio on, sitä rauhallisempi väestö. – Sixten Korkman
  • Keskiluokka kasvaa, kulutus kasvanut maailmassa vuonna 1960 – 2000 nelinkertaiseksi.
  • Suomalainen kuluttaa nyt 11 kertaa enemmän kuin 1900.
  • Maailman rikkain 1 % ihmisistä omistaa enemmän kuin 99 % väestöstä yhteensä.
  • 92 % maapallon ihmisistä asuu alueilla, joissa ilmanlaatu huonoa, mikä aiheuttaa 11% kuolemista.
  • 50 % ihmisistä asuu alueilla, joissa kova vesipula vuonna 2030.
  • Suomalainen kuluttaa 3,6 maapallon verran vuodessa.
  • Meriin valuu 8 miljoonaa tonnia muovia/vuosi. Vuonna 2050 merissä on enemmän muovia kuin kaloja.

Voivatko teknologinen kehitys, digitalisaatio ja osaaminen ratkaista maapallon ongelmia? Elina Hiltunen toi esiin mielenkiintoisia innovaatioita, kuten geenisakset, ajatuskäyttöliittymät, greentech ja muita kiertotalouden mahdollisuuksia. Tarvitaan paljon uudenlaista osaamista ja toisilta oppimista. Keskiöön nousevatkin verkostot ja yritysekosysteemit. Tulevaisuuden haasteet ratkaistaan yhdessä. Ja siihen tarvitaan investointeja.

Tukea innovaatioille ja verkostoitumista tarjolla

Elinkeinojen murroksessa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot ovatkin nyt käynnistäneet ylimaakunnallisen kehityshankkeiden teemahaun aiheista:

  1. Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut
  2. ICT ja digitalisaatio

Elinkeinojen muutosta tukevassa ELMO-hankkeessa on tulossa matchmaking -tilaisuuksia, yrityspilottirahoitusta puuinnovaatioille, klustereiden kehitystä, innovaatioalliansseja, kansainvälistä verkostoitumista ja monia muita tapahtumia. Ensimmäinen älykkään erikoistumisen tilaisuus on Oulussa 4-5.9.2019 , tule ihmeessä mukaan.

Miten sinä voisit hyötyä elinkeinojen murroksesta? Tule mukaan ELMO-toimintaan, niin tehdään tulevaisuus yhdessä!

Seuraa Elmon toimintaa Kainuun Liiton nettisivuilla ja Facebookissa!