Eurooppalaisen yhteistyön päivän hybriditilaisuus ”Kokemuksia kansainvälisestä hanketoiminnasta”

Euroopan unioni kannustaa alueitaan yhteistyöhön eri muodoissaan, jotta ymmärtäisimme toisiamme ja yhdessä saavuttaisimme parhaan potentiaalimme. Eurooppalaisen yhteistyön päivää eli European Cooperation Dayta juhlitaan vuosittain 21.9. Kansainväliset yhteistyöhankkeet ovat kainuulaisille toimijoille tärkeä asia, ja meillä toteutetaan niitä laajalla skaalalla. Täten kutsumme Sinut mukaan linjoille tai paikan päälle kuulemaan lisää kainuulaisten organisaatioiden hankekokemuksista Eurooppalaisen yhteistyön päivän 21.9.2022 kunniaksi. 

Aika: keskiviikko 21.9.2022 klo 13.00 15.35
Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito 1, auditorio, Ketunpolku 1 

Voit osallistua myös Microsoft Teamsin kautta.
Tilaisuus tallennetaan ja on nähtävillä Kainuun liiton YouTube-kanavalla kaksi viikkoa lähetyksestä.

OSALLISTUMISLINKKI

Ohjelma

Esimerkkejä eri rahoituslähteistä toteutetuista hankkeista:

13.00 – 13.05 TILAISUUDEN AVAUSSANAT
aluekehityspäällikkö Roman Gokkoev, Kainuun liitto

13.05 – 13.20 CINNAMON (Cross-border Investment Navigator for Mono-cities), Karelia CBC
Tuomo Tahvanainen, Kainuun liitto

Hankkeen tavoitteena oli lisätä Kainuun ja Karjalan tasavallan välistä taloudellista vuorovaikutusta sekä kaupankäyntiä ja vahvistaa rajat ylittäviä investointimahdollisuuksia, joita on saatu ns. yhden teollisuuden kaupunkien (mono-cities) liiketoimintojen monipuolistamisesta sekä maailmanlaajuisista teollisuusuudistuksista.

13.20 – 13.40 e-Mopoli (Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility), Interreg Europe
Markus Leinonen, Kainuun liitto

Hankkeessa on tavoitteena vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen keinoina taloudellisen toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen auttavat pienentämään taloudellisen toiminnan hiilijalanjälkeä kaupungeissa mutta myös niiden ulkopuolella. Erityisesti tavoitteena on ollut edesauttaa kasvua ja työllisyyttä edistäviä investointeja ja tarvittaessa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmia, jotka koskevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

13.40 – 14.00 DECIDO (eviDEnce and Cloud for more InformeD and effective pOlicies), Horisontti 2020
Jonna Kalermo-Poranen, KAMK

Projektin tavoitteena on tehostaa EOSC (European open science cloud) käyttöä julkishallinnossa mahdollistamalla yhteiseurooppalaisen yhteistyön päätöksenteon tukena. Käytännössä hankkeen avulla kehitetään verkkoportaali, joka yhdistää viranomaiset koko Euroopan unionin laajuisiin hätätilaohjeistuksiin. Esimerkiksi tulipalojen, liikenneonnettomuuksien, terrorismin, tulvien ja korona-viruksen kaltaisten pandemioiden hallintaan liittyvät käytänteet ovat hankkeen myötä helpommin viranomaisten ja asiantuntijoiden saatavilla. Kainuun osalta hankkeessa keskitytään erityisesti maastopalotilanteisiin.

14.00 – 14.20 NABL (Northern Axis -Barents Link) ja BRTL (Barents Region Transport and Logistics), Kolarctic CBC
Tatiana Petrova, Kainuun liitto

Hankkeiden toiminta liittyi Barentsin alueen yhteiseen liikennesuunnitteluun. Niissä mm. selvitettiin mukana olleiden alueiden tärkeimpien liikenneinfrastruktuurien sekä eri liikennekäytävien potentiaalia ja kehitystarpeita. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ja määritellä useiden eri aloitteiden vaikutukset liikennekäytäviin ja -verkkoihin, mukaan lukien niiden vaikutukset taloudelliseen kestävyyteen. Hankkeissa on tuotettu paljon materiaalia, jonka löydät koottuna Kainuun liiton sivuilta.

14.20 – 14.30 TAUKO

14.30 – 14.50 PeatStop (Sustainable runoff water management in Karelia and Kainuu), Karelia CBC
Outi Laatikainen ja Ella Lukkari, KAMK

Hulevesien hallinnan kehittämishanketta rahoitettiin EU:n ulkorajaohjelmasta. Kajaanissa PeatStop-hankkeen päätarkoitus on puuttua Kaupunginlammen rehevöitymiseen. Petroskoin suunnalla puututtiin Äänisjärveen maaperästä liukenevan öljyn aiheuttamiin ongelmiin, mutta maaliskuussa 2022 kaikki organisaatiollinen yhteistyö loppui Venäjän hyökkäyssodan johdosta.

14.50 – 15.10 REMAC (Renewing Sludge Management Concepts), Karelia CBC
Outi Laatikainen ja Ella Lukkari, KAMK

Hankkeen tavoitteena on pureutua rajavyöhykkeen lietteiden käsittelyn tämänhetkisiin prosesseihin, kehittää niitä, ja luoda uusia, ekologisia vaihtoehtoja vanhanaikaisille ja nykypäivänä jopa toimimattomille käytännöille. Suomen puolella REMAC-hanke toteutuu konkreettisesti Puolangalla, jonne rakennetaan uusi, pienikokoinen biokaasureaktori käsittelemään Puolangan ja lähikuntien lietteitä. Venäjän puolella kehitettiin lietteen käsittelyn ympäristötehokkuutta.

15.10 – 15.30 NursEduPal@Euro (Palliative Care Core Competencies and novel European matrix for educating bachelor-degree nurses), Erasmus+
Minna Hökkä, KAMK

Hanke vastaa kansainväliseen tarpeeseen kehittää sairaanhoitajakoulutuksen palliatiivisen hoidon sisältöjä sekä opetusmenetelmiä. Kolmivuotisen hankkeen toteutusaika on alkanut 1.11.2020.

15.30 – 15.35 TILAISUUDEN PÄÄTÖSSANAT

 

Lue lisää teemapäivästä ja ohjelmaperusteisesta rahoituksesta

European Cooperation Day (ecday.eu)

EU:n alue- ja rakennepolitiikka – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Lue lisää Interreg-ohjelmista kansallisesta Rakennerahastoportaalissa

Kansainväliset rahoitusohjelmat – Kainuun liitto

KAMK hanketoiminta

Kainuun liiton hanketoiminta