Tuohi, joka liukuu euroksi

Infotilaisuuden 23.3.2021 tallenne ja esitykset – Kainuun liiton lisärahoitus Suomen rakennerahasto-ohjelmaan (ReactEU -rahoitushaku), Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) tuleva rahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Aika:

Tiistai 23.3.-21 klo 9.00 – 11.00.

Teams-nauhoitus infotilaisuudesta

Ohjelma

9.00-9.30
ReactEU -rahoitushaku Kainuun liitossa (pdf),
EU-ohjelmakoordinaattori Heikki Immonen

9.30–10.00
Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus (JTF), Maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma (TOPSU)
ja tuleva Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) kansallinen rahoitus (pdf),
aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas

10.00-10.30
Suomen kestävän kasvun ohjelma (pdf) (NextGenerationEU ja RRF -rahoitus),
maakuntajohtaja Pentti Malinen

10.30-11.00
Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia esitetyistä teemoista

Terrafamen työntekijöitä

Kainuun liitossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta REACT-EU EAKR-hankkeille. REACT-EU -väline tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan. EAKR lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Ks. lisätietoja https://kainuunliitto.fi/kainuun-liitto-kaynnistaa-react-eun-eakr-hankkeiden-rahoitushaun-1-3-2021-haku-paattyy-16-4-2021/

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. JTF-rahaston avulla voidaan panna helpommin täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

  1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
  2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
  3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
  4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.

Lataa kutsu ja ohjelma pdf-tiedostona tästä

 

Logot Kainuun liitto, EAKR, Vipuvoimaa ja EDIK