Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen – Luonnosvaihe

Kainuun maakuntavaltuusto päätti 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle.

Voimassa oleva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Kaava tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 21.5.2019. Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet kaavan laadinnan aikana ajantasaisten selvitysten ja lähtökohtien perusteella.

Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen luonnosvaiheessa valmistellaan kaavaluonnos aloitusvaiheessa koottujen tavoitteiden, lähtökohtien ja palautteiden perusteella. Maakuntakaavaluonnos esitetään kartalla, joka asetetaan nähtäville siihen liittyvien merkintöjen ja määräysten sekä kaavaselostuksen kanssa. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollista tutustua aineistoon, antaa siihen palautetta ja vaikuttaa kaavan jatkovalmisteluun.

 

Lisätietoa