Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen – Luonnosvaihe

Kainuun maakuntavaltuusto päätti 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle.

Voimassa oleva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Kaava tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 21.5.2019. Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet kaavan laadinnan aikana ajantasaisten selvitysten ja lähtökohtien perusteella.

Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen vaihemaakuntakaavan laatiminen on meneillään Kainuussa. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava 2030. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaksi 2035 nimetyssä vaihemaakuntakaavassa käsitellään seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita, muutostarpeita voimajohtojen maakuntakaavamerkintöihin sekä merkittäviä pohjavesialueita. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020, Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2030 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaratkaisuja.

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022 ja siihen on mahdollista tutustua Kainuun liiton virastossa, Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikana sekä Kainuun liiton verkkosivuilla. Kainuun liiton virasto on avoinna ma-pe klo 8.00–15.00. (Huom. Kainuun liiton virasto on suljettu 24.-31.12.2021 sekä 6.-9.1.2022).

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 luonnosta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisesti viimeistään maanantaina 31.1.2022 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi tai postitse: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani. Palaute pyydetään toimittamaan kirjaamon sähköpostiin pdf- ja word-muodossa.

Tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen esittelytilaisuudet

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuudet pidetään kahtena samansisältöisenä tilaisuutena tiistaina 11.1.2022 klo 13.00 alkaen ja keskiviikkona 12.1.2022 klo 17.30 alkaen.

Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams kokouksena ja siihen on avoin pääsy Kainuun liiton verkkosivuilla olevan linkin kautta.

Mikäli osallistutte tilaisuuteen ilman laitteellenne asennettua Teams-sovellusta, niin suosittelemme käyttämään Edge tai Chrome selainta.

Tilaisuuden 11.1.2022 ohjelma:

13.00            Tilaisuuden avaus

13:05            Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen esittely

13.30            Kysymykset ja keskustelu

14.30            Tilaisuuden päättäminen

Liity tilaisuuteen tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuuden 12.1.2022 ohjelma:

17.30            Tilaisuuden avaus

17.35            Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen esittely

18.00            Kysymykset ja keskustelu

19.00            Tilaisuuden päättäminen

Liity tilaisuuteen tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Selvitykset

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti (Kainuun liitto 2020)

Voimajohtojen yhteystarpeet Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaan, muistio 15.10.2021 Fingrid Oyj

Kainuun maiseman perusselvitys (Kainuun liitto 2021)

Lisätietoa