Kainuu sai muuttovoittoa toisena vuotena peräkkäin – väkiluku silti laskee

Kainuu jatkoi muuttovoiton tiellä vuonna 2022. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Kainuu sai muuttovoittoa 14 henkilöä. Tämä on kuitenkin lähes 140 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2021. Kainuun ikärakenteen vuoksi väestö vähenee, kuolleisuus on ennätys korkealla ja vastaavasti syntyvyys romahtanut matalalle. Nettomaahanmuutto kasvoi Kainuussa 26 prosenttia. Kainuun kunnista muuttovoittoa sai Sotkamo 85 henkilöä ja Kajaani 48 henkilöä. Sotkamo on ainut Kainuun kunta, jossa väkiluku on kasvanut.

Kainuun väestö vähenee ikärakenteen takia

Vuoden 2022 ennakkotietojen mukaan Kainuun väkiluku vuonna 2022 oli 70 506 henkilöä. Väkiluku on vähentynyt lähes 750 henkilöllä edellisvuodesta.

Vuoden 2021 lopussa Kainuun väkimäärä oli 71 255 henkilöä, josta 15-64 -vuotiaita oli 56,6 prosenttia, alle 15-vuotiaita 13,6 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 29,8 prosenttia. Kainuun väestö on yhä vanhenevaa ja huoltosuhde nousee.

Kainuun väestörakenteessa on epäsuhtaa miesten ja naisten määrässä. Vuonna 2021 miehiä oli 1035 enemmän kuin naisia. Miesten enemmyys korostuu nuorissa ikäluokissa, erityisesti 20-24 -vuotiaissa.

Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa jo vuodesta 1998 saakka. Vuonna 2021 elävänä syntyneiden määrä kasvoi 13 prosenttia, mutta muutos jäi lyhytaikaiseksi kuten muuallakin Suomessa. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 Kainuussa syntyi ennätyksellisen vähän vauvoja (429) ja kuolleiden määrä oli ennätyskorkealla (1179 henkilöä). Kuolleita oli 750 henkilöä enemmän kuin syntyneitä.

 

Väkiluku kasvaa Sotkamossa

Ennakkotiedon mukaan Kainuu sai vuonna 2022 muuttovoittoa kuten edellisvuonna, mutta muuttovoiton määrä tippui 14 henkilöön. Vuonna 2021 muuttovoittoa tuli 153 henkilöä. Kainuuseen muutti muualta Suomesta 2790 henkilöä, mikä on 287 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2021. Kuntien välinen nettomuutto jäi miinukselle 528 henkilöllä.

Maahanmuuton määrä kasvoi huomattavasti vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2022 nettomaahanmuutto kasvoi 26 prosenttia. Nettomaahanmuutto kasvoi Paltamoa ja Hyrynsalmea lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa.

Muuttovoittokuntia olivat vuonna 2022 Sotkamo (+85 hlöä) ja Kajaani (+48 hlöä). Kunnista ainoastaan Sotkamo on saanut vuoden 2022 ennakkotiedon mukaan kotimaasta muuttovoittoa. Kajaanin muuttovoitto tulee maahanmuutosta. Sotkamossa väkimäärä kasvoi 11 henkilöllä.

Tulomuuttajista 53 % on miehiä

Noin 30 prosenttia 20-24 -vuotiaista naisista lähtee Kainuusta vuosittain. Saman ikäisistä miehistä lähtee 25 prosenttia. Naisten ja miesten määrien välistä epäsuhtaa lisää se, että tulomuuttajat ovat myös enemmistöltään miehiä ja sama kehitys on jatkunut pitkään. Vuonna 2021 miehiä muutti Kainuuseen 1630 ja naisia 1447. 15-24 -vuotiaista nuorista Kainuuseen muuttajista 55 prosenttia oli miehiä. Myös maahanmuuttajissa miesten osuus korostui vuonna 2021. Miehiä oli 63 prosenttia maahanmuuttajista. Vuoden 2022 tietoja muuttajien taustoista ei ole vielä saatavilla.

Väestömäärä lähentelee vuoden 2040 tavoitetasoa

Tilastokeskuksen väestöennusteen (tehty syyskuussa 2021) mukaan Kainuun väkiluku vuonna 2040 olisi 60312. Vuonna 2019 ennustettiin, että väkiluku olisi yli 1100 henkilöä tätäkin alhaisempi. Toteutunut kehitys vuosilta 2021 ja 2022 on ollut positiivisempi kuin Tilastokeskus ennusti. Ennusteet ovat pitkän aikavälin trendiennusteita, jotka olettavat, että kehitys pysyy nykyisen kaltaisena. Ennusteet eivät ota huomioon alueen muuta kehitystä, suunniteltuja investointeja eikä esim. maahanmuuton kasvua. Kainuun liitto on asettanut Kainuu ohjelmassa Kainuun väestötavoitteeksi 70 000 henkilöä vuonna 2040 eli hyväksytään väestömäärän väheneminen väestörakenteesta johtuen, mutta samalla tavoitellaan voimakasta tulomuuton kasvua.

Tutustu tarkemmin Kainuun maakunnan ja Kainuun kuntien väestötilastoihin täällä https://kainuunliitto.fi/tietopalvelut/tilastot/vaesto-ja-muuttoliike/

 

Lopulliset vuoden 2022 väestötiedot ovat saatavilla kesällä 2023.

Seuraava Tilastokeskuksen alueellinen väestöennuste tulee syksyllä 2024.