Kainuun kulttuurikesä on kohta täällä – tarjonta esille uusilla markkinointimateriaaleilla ja -kampanjalla

Kainuun omaleimainen kulttuuri, luonto ja erilaiset tapahtumat tarjoavat paljon koettavaa. Kainuun monipuolisen tarjonnan esille tuomiseksi Kainuun liitto ja Kulttuuri-Kainuu -hanke ovat valmistelleet yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä kainuulaisen kulttuuritarjonnan esille tuomiseksi. Toukokuun alussa julkaistuun uuteen kulttuuriesitteeseen on koottu menovinkkejä kaikkien Kainuun kuntien kulttuuri- ja luontokohteisiin, sekä tapahtumiin. Samalla on julkaistu Kainuun kulttuurikartta, joka kokoaa yhteen kulttuurin käyntikohteita visuaalisessa muodossa. Uuden markkinointimateriaalin ympärille rakentuu myös sosiaalisessa mediassa myöhemmin toteutettava kampanja, jossa kulttuurikohteita tuodaan esiin.

Kulttuuriesitettä (A4)  ja kulttuurikarttaa toimitetaan kuntien matkailuinfoihin ja sitä voi hakea myös Kainuun liitosta. Kulttuuriesite ja -kartta löytyvät jatkossa myös digitaalisena https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kulttuuri-kainuu/