Hankkeen tausta

Kainuun pitkät etäisyydet, maaseutumainen aluerakenne sekä koronapandemia ovat vaikuttaneet maakunnan kulttuuripalvelujen heikentymiseen Kainuun kunnissa. Kainuussa niin kuin koko Suomessa kulttuuriala on kärsinyt koronapandemiasta. Kuntien kulttuuripalveluiden vahvistamiseksi sekä taidetoimijoiden toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi tarvitaan yhteistyötä virittävä kehittämistoimintaa. Maakunnallinen kehittämishanke on tarpeellinen tukemaan alan uusiutumista, rakentamaan uusia mahdollisuuksia kulttuuritoimijoille eri taiteen ja kulttuurin aloille, luomaan uusia avauksia tapahtumatuotantoon, kuntalaisten osallistumiseen sekä kulttuurin näkyvyyteen Kainuussa. Tätä taustaa vasten Kainuun liitto on hakenut ja saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta vuosille 2022-203 Kulttuuri-Kainuu -hankkeen toteuttamiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tuoda lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen. Tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta Kainuussa, edistää kainuulaisten yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta sekä vahvistaa kulttuurin elinvoimaisuutta maakunnassa.

Hankkeessa toteutettavan osallisuutta tukevan kulttuurialan alueellinen kehittämistehtävä kohdistuu kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen eri väestöryhmissä. Erityisesti nyt haettava hanke kohdistuu:

  •  Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tapoihin eri väestöryhmille.
  •  Kulttuuripalveluiden yhteisten alueellisten verkostojen luomiseen (esim. kuntien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden toimijoiden yhteistyö, resurssit ja palvelut yli kunta)

Hankkeen alatavoitteita ovat:

1. Kainuun kulttuuritoiminnan näkyvyys, laatu ja vaikuttavuus lisääntyvät.
2. Kuntien välinen yhteistoiminta lisääntyy ja kulttuuritoimijoiden osaaminen vahvistuu.
3. Kuntien asukkaiden yhdenvertaisuus ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät.
4. Kulttuuripalveluiden näkyvyys digitaalisissa kanavissa paranee.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat kunnat, kulttuuritoimijat ja asukkaat.

  • Kunnat: kulttuuritoimi-, koulutus-, museo- ja kirjastotoimen työtekijät, matkailualan kehittäjät, kulttuuriorganisaatioiden työntekijät, vapaan sivistystyön tekijät, luokanopettajat, soveltuvien alojen oppilaitosten opettajat
  • Muut alueelliset toimijat: verkostot, yhdistykset, säätiöt ja vapaan kentän toimijat laajasti kulttuurin ja kulttuuriperinnön eri alueilta, mm. kotiseututyö, kotitalous, käsityöt, esittävät taiteet, luonto ja ympäristö
  • Yritykset: matkailu, kulttuuriperinnön toimiala esim. käsityöläiset, luontoyrittäjät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ovat kuntalaiset.

Kainuun kulttuuriohjelma 2022-2025

Kulttuuri-Kainuu hankkeen kehittämistoimenpiteitä ohjaa vuosille 2022-2025 laadittu Kainuun kulttuuriohjelma.

Kainuun kulttuuriohjelma: KainuunKulttuuriohjelma_web_Final_Kainuun-liitto_25.4.2022.pdf

Kokeilurahaa haettavana Kainuun kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun. Hakuinfo järjestetään maanantaina 9.5 klo 10.00–11.00. Rahoitushaku on avoinna ajalla 4.-30.5.2022. Katso lisätietoja täältä.

Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun. Hakuinfo järjestetään maanantaina 9.5 klo 10.00–11.00. Rahoitushaku on avoinna ajalla 4.-30.5.2022.

Kainuun liiton toteuttama ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uusia ideoita ja toimintamalleja kulttuuritoiminnan toteutukseen. Rahoitettavien kokeiluiden tavoitteena on parantaa kainuulaisten osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin eri puolilla Kainuuta, sekä edistää ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia uusien toimintatapojen avulla. Kokeiluiden avulla voidaan kehittää mm. uudenlaisia tapahtumakonsepteja (uudet tapahtumaideat ja tuotantotavat) tai taiteilijoiden ja taiteen esille tuomisen muotoja esimerkiksi pop up-toiminnan avulla. Kokeiluiden toivotaan kohdistuvan laajasti eri käyttäjäryhmiin.

Haku on kohdistettu uusille kulttuuripalveluita kehittäville sisällöille tai olemassa olevaa toimintaa selkeästi uudistaville toimenpiteille. Kokeiluiden toivotaan ensisijaisesti ulottuvan tai olevan siirrettävissä useamman kunnan alueelle sekä lisäävän kuntien välistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja parantavan alueellista kulttuuritarjontaa.

Ensimmäinen kokeilurahan haku on avoinna 4.5.2022 alkaen ja sulkeutuu 30.5.2022 klo 12.00. Kevään 2022 haun lisäksi uusia kokeilurahahakuja on tulossa taas syksyllä 2022 ja vuonna 2023. Kokeiluihin on yhteensä varattu rahaa 30 000 € vuosille 2022–2023. Tarkemmat tiedot nyt avautuvan hakukierroksen säännöistä ja käytännöistä löydät oheisesta hakukuulutuksesta.

Kulttuuri-Kainuun hakukuulutus 03052022 (pdf)

Kulttuuri-Kainuun kokeilurahahakemus 04052022 (Word)

Tule mukaan kaikille avoimeen hakuinfoon maanantaina 9.5 klo 10.00–11.00. Tilaisuudessa kerromme hankehausta ja samalla osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kokeiluihin liittyen. Ilmoittautuessasi TEAMS-tilaisuuteen saat paluupostissa osallistumislinkin.

Ilmoittaudu mukaan hakuinfoon!

Ajankohtaista

Hankkeen yhteyshenkilöt