Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040-hanke alkanut

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Kainuun kuntien rahoittama hanke. Hanke on aloittanut toimintansa helmikuussa ja jatkuu ensi vuoden tammikuun loppuun saakka. Hanketta koordinoi Kainuun liitto ja rahoittajan edustajana toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta vetämään rekrytoitiin projektipäällikkö, FM, Heidi Karppinen.

Hanke etenee työpakettien avulla

Hanke etenee työpaketeissa, joita on neljä. Ensimmäisessä selvitellään Kainuun ympäristön ja ilmastovastuullisuuden nykytilaa. Nykytilan selvitykseen liittyy myös Kainuun ilmastostrategian 2020 tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä selvitys siitä, mitä kansalliset, EU:n sekä kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö ilmasto- ja ympäristökysymyksissä merkitsevät Kainuulle.

Hankkeen toinen työpaketti liittyy vahvasti sidosryhmien ja organisaatioiden sekä nuorten kainuulaisten kuulemiseen. Järjestämme sidosryhmille työpajoja, joissa muotoilemme ilmastovastuullisuuden ja ympäristönsuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Kainuuseen. Nuorille järjestetään oma paneeli, jossa nuoret pohtivat tavoitteita ja toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillintään.

Työpaketeissa kolme ja neljä kootaan hankkeen keräämät tiedot ja aineistot yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa on Kainuun ilmastovastuullisuuden ja ympäristönsuojelun lähiajan ja pitkän ajan tavoitteet ja mittarit. Hankkeen loppuvaiheessa on seminaari, jossa tulokset esitellään ja niistä keskustellaan. Hanke kuitenkin viestii toiminnastaan ja tuloksistaan koko hankkeen ajan.

Lue lisää hankkeesta