Oksainen mänty auringonvalossa

Kainuun tulevaisuuden skenaariot ilmasto- ja ympäristövastuullisuushankkeessa

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 hankkeessa katsottiin Kainuun tulevaisuuteen konsultin avustamana. Ramboll Finland Oy tuotti hankkeelle skenaarioita, joita muokattiin kolmessa työpajassa. Nämä skenaariot ovat nyt viimeistelyä vaille valmiit.

Kainuun tulevaisuuden skenaarioita työstettiin kolmessa osallistavassa työpajassa. Työpajoissa käytiin läpi Kainuun nykytilaa eri teemoista ja läpileikkaavana ajurina oli ilmasto- ja ympäristövastuullisuus. Ilmasto- ja ympäristöasiat koskettavat laaja-alaisesti eri osa-alueita aina henkilötasolta kansainvälisiin toimiin saakka. Työpajojen antina syntyi neljä skenaariota. Kaksi skenaariota olivat enemmän positiivisesti tulevaisuuteen suhtautuvia ja tavoiteltavia. Toiset kaksi skenaariota olivat enemmän sisäänpäin sulkeutuneita ja synkemmin tulevaisuuteen katsovia. Kahdelle tavoiteltavalle skenaariolle tehtiin konsultin kanssa yhteistyössä tiekartat. Skenaariot tulevat esille hankkeen loppuraportissa, joka valmistuu keväällä 2021.

Kainuun tulevaisuus todellisuudessa on todennäköisesti neljän skenaarion osien summa. Toimenpiteitä yritetään toteuttaa; osa paremmalla menestyksellä kuin toiset. Tulevaisuus voi tuoda Kainuuseen sellaisia tekijöitä, joita työpajoissa ei osattu huomioida. Aika näyttää millainen Kainuun on tulevaisuudessa vuonna 2040.

Hanke siirtyy pian uuteen vauhtiin, kun hankkeessa aloitetaan loppuraportin kirjoittaminen ja kokoamaan hankkeessa luotu tieto yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja hankkeesta löytyy hankkeen kotisivuilta.