Tuulivoimaloita horisontissa

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt kokouksessaan 17.6.2019 käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi (10 §). Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on päivittää ja ajantasaistaa voimassa oleva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2035.

Maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä. Lisäksi kaavan laatimisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut ”Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet” -raporttiluonnos.

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen (OAS) sekä Lähtökohdat ja tavoitteet –raporttiluonnoksen MRL 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Maakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos sekä Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnos ovat julkisesti nähtävillä 12.8.–14.9.2020 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liitossa ja verkkosivuilla.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnosta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti kirjallisina viimeistään maanantaihin 14.9.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi tai osoitteella Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI. Palauteyhteenvedon laatimiseksi pyydämme mielipiteet word- ja pdf-muodossa.

Kuulutus tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vireilletulosta 12.8.2020
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) , luonnos 22.6.2020
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen – Lähtökohdat ja tavoitteet, luonnos 22.6.2020