Kuntien viikolla uutta tietoa alueiden kilpailukyvystä ja tulevista rahoitusohjelmista

EU:n kuntien viikolla esiteltiin alueiden kilpailukyvyn reseptejä, älykkään erikoistumisen strategioita, ilmastoviisasta asumista sekä tulevia rahoitusohjelmia.

Brysselissä ja Euroopan parlamentissa eletään parhaillaan jännittäviä aikoja.

Euroopan parlamentti vaihtuu, ja sen pitäisi aloittaa pian uusien meppien johdolla. Uusia komissaareja tentataan ja muutenkin ilmassa oli aistittavissa siirtymäkauden tuntua EU:n Kaupunkien ja kuntien viikolla 7.-11.10.2019. Samaan aikaan EU:n ohjelmakausi on vaihtumassa ja tulevia rahoitusohjelmia valmistellaan komission virkamiesten voimin. Suomi puheenjohtajamaana on saanut paljon huomiota, sillä komission virkamiesten valmistelemien uusien ohjelmaluonnosten yksityiskohdista on tarkoitus neuvotella jäsenmaiden kanssa Suomen välityksellä lokakuun puolivälissä.

Paineet ovat kovat, ei vain siinä, miten tukiohjelmia jatketaan tai keitä komissaareja lopulta nimitetään, vaan ulkoa tuleviin megaluokan haasteisiin pitäisi pystyä vastaamaan EU:n jäsenmaita tyydyttävällä tavalla.  Ilmastonmuutos, Brexit, hajaantuvat rivit, lähialueiden levottomuudet, pakolaisuus, ikääntyvä väestö, digitalisaation tuomat talouden ja työn murroksen tuomat ongelmat keskusteluttivat EU:n Kaupunkien ja kuntien viikolla.

Tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen on luotu strategia, johon tulevan Euroopan parlamentin työ perustuu. Tärkeitä läpileikkaavia teemoja ovat mm. ilmastonmuutoksen torjuminen, taloudellista eriarvoisuutta tasaava koheesiopolitiikka, älykäs erikoistuminen sekä turvallisuus.

Kuntien kilpailukyvyn hyvät reseptit

Kuntien viikolla julkaistiin myös alueellinen kilpailukykyindeksi ja aluepolitiikan Eurobarometri-tutkimus. Tutkimuksen mukaan matala kilpailukyky korreloi vahvasti sosiaalisen epätasa-arvoisuuden kanssa. Silti bruttokansantuote tai maantiede eivät yksiselitteisesti määrää kilpailukykyä, ne eivät ole ”kohtalo”, vaan tutkimuksessa tuli esiin laajaa vaihtelua muuten samankaltaisilla alueilla.

Hyvillä älykkäillä erikoistumisen strategioilla on merkitystä. Kilpailukykyisemmäksi alueeksi nousi tänä vuonna Tukholma, ja sitä seurasi Hollannin Utrecht hyvänä kakkosena. Lisätietoa tutkimuksesta löytyy täältä: EU:n Eurobarometri.

Mikä sitten tekee alueen menestyväksi? Komission Eurobarometrin mukaan kilpailukyvyn kannalta  keskeisessä roolissa ovat  diversiteetti, alueen yritysmyönteisyys ja tuki, koulutus ja osaaminen. Kilpailukykyindeksiä tullaan käyttämään uusien koheesio-ohjelmien suunnittelun apuna. Eurobarometrin kartoissa nousee esiin Itä- ja Pohjois-Suomen heikko kilpailukyky, mitä voitaneen käyttää myös yhtenä perusteluna uuden ohjelmakauden eritystuen tarpeeseen.

Uutta Interreg-ohjelmaa kohti

Ensimmäiset luonnokset uusista Interreg-ohjelmista on jo valmisteltu ja ne ovat kierroksella jäsenmaissa. Tällä kertaa komission aikataulu on puolta vuotta edellä valmisteluissa verrattuna viime Interreg-kauteen. Monet yksityiskohdat ovat avoinna, mm. mikä tulee olemaan oman rahoituksen  prosentuaalinen osuus, mitä komissio haluaisi kasvattaa.

Rakenteeltaan Interreg-ohjelmat tulevat todennäköisesti säilymään pääpiirteittäin edellisten kaltaisina. Mm. raja-alueyhteistyö, lähialueiden ja Euroopan kattavat ohjelmat ovat tulossa.

Komissio on myös erityisen kiinnostunut pienistä, hallinnollisesti kevyemmistä kokeiluhankkeista. Mm. Small Project Fund-tukimuoto on suunnitteilla verkostoitumisen ja yhteistyön kehittämiseen. Näitä malleja on jo kokeiltu kuluvalla ohjelmakaudella, mm. EU:n suorarahoituksella ELMO-yrityspiloteissa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueilla.

Uutena isona rahoitusohjelmana on tulossa digitalisaation haasteita kampaava Digital Europe –ohjelma, johon on suunniteltu yli 9 biljoonan rahoitusta tulevalle ohjelmakaudelle. Se tulee sisältämään osaamisen kehittämistä, koulutusta, Digital Innovation Hubeja ja verkostoitumista monella sektorilla.

Yhteistyön ja dialogin luomisen merkitys nousee keskiöön

EU:n Kuntien viikolla tärkeimmäksi asiaksi nousi yhteistyön luominen – dialogi, jota Eurooppa voi luoda ja ylläpitää eri osapuolten välillä näinä epävarmoina aikoina. Mieleen jäivät erityisesti Skotlannin Highlands Councilin edustajan sanat: All stems on hope, kaikki ankkuroituu toivoon, erityisesti Iso-Britannian eri osissa, missä Brexit herättää monenlaisia käänteitä.

Kainuun liiton asiantuntijoita oli mukana EU:n kaupunkien ja kuntien viikolla esittelemässä kainuulaisia malleja ja verkostoitumassa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Haluatko tietää lisää Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien älykkään erikoistumisen hankkeen tapahtumista? Tule mukaan verkostoitumaan seitsemän maakunnan toimijoiden kanssa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Elmo – Elinkeinot murroksessa-hanke tarjoaa yrityspilotointiin innovaatiorahoitusta, verkostoitumista, elinkeinojen ja innovaatioiden kehittämiseen erilaisia tapahtumia.

Lue lisää ELMO-hankkeesta Elmon nettisivuilta, tilaa ELMO-hankkeen uutiskirje tai seuraa toimintaamme Facebookissa ELMO-hankkeen Facebook-sivuilla.