Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 14.3.2022

Kainuun maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään 14.3.2022 etäkokouksena. Kokouksen esityslista.

Kokouksessaan hallitus käsitteli mm. Kainuun edunajamisen ajankohtaisia asioita ja Kainuun sekä valtionneuvoston välisten aluekehittämisen keskustelujen tulokset. Hallitukselle esiteltiin myös liiton vuoden 2021 henkilöstöraportti. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi laajemmin mm. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan välittömät vaikutukset Kainuun liiton kansainväliseen toimintaan.

Edunvalvonnan tilannekatsaus

Kainuun liiton edunajamisen ajankohtaiskatsauksessa ajankohtaisina asioina käsiteltiin mm. Kainuun hyvinvointialueen valmistelutilanne valmistelujohtaja Timo Korhosen esittelemänä ja Kajaanin lentoliikenteen ostopalveluiden tilanne. Tilannekatsauksessa käytiin myös läpi Venäjän ja Ukrainan sodan vaikutukset Kainuun liiton yhteistyöhön ja edunvalvontaan (https://kainuunliitto.fi/kainuun-liiton-venaja-yhteistyo-keskeytyy/).

Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet käsitellään tulevassa maakuntavaltuustossa, joka pidetään 28.3.2022. Maakuntahallitus hyväksyi valtuustolle menevän esityksen.

Kainuun ja valtioneuvoston aluekehittämisen keskustelut

Maakunnan ja valtioneuvoston väliset keskustelut käytiin 3.2.2022. Teemoina keskustelussa olivat: osaavan työvoiman riittävyyden turvaaminen, Kainuun saavutettavuuden parantaminen sekä investointien turvaaminen. Keskustelujen lopputuloksena valmisteltiin yhteistyöasiakirja, jossa määriteltiin toimenpiteet, joita toteuttamalla vastataan edellä mainittujen teemojen haasteisiin. Toimenpiteiden aloittamiseen Kainuu sai 619 000 euroa kansallista AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) rahoitusta. Rahoitusta tullaan käyttämään neuvotteluissa sovittuihin koulutuksen, matkailun kehityksen sekä metsäbiotalouden hankkeisiin.

Kainuun liiton vuoden 2021 tilinpäätös ja henkilöstöraportti

Kainuun liiton perustoiminta vuonna 2021 toteutui kokonaisuudessaan lähes talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Koronapandemian vaikutukset näkyvät toiminnassa mm. vähentyneinä matkustuskustannuksina, mutta toiminnan tasoa on ylläpidetty tehokkaalla etätyökalujen käytöllä. Tilikautena 2021 Kainuun liiton tulos on runsaat 16 000 euroa ylijäämäinen.

Palvelussuhteiden määrä vuonna 2021 oli Kainuun liitossa 31, joka oli yksi enemmän kuin vuonna 2020. Vakinaisia palvelussuhteita määrästä oli 19 ja määräaikaisia 12. Koulutuskustannuksiin käytettiin noin 14 000 euroa.

Maakuntahallituksen kokouksen 14.03.2022 päätöksiä lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liiton vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuuston käsiteltävänä 13.06.2022.)

* Henkilöstöraportti vuodelta 2021: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuuston käsiteltävänä 13.06.2022.)

* Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti pienellä lisäysellä. Lisättiin kohtaan 3 Kainuun matkailusektorin investointien varmistaminen myös Ukkohalla. (Maakuntavaltuuston käsiteltävänä 28.03.2022.)

* Maakuntahallituksen varajäsenen valinta Jouni Ruuskasen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuuston käsiteltävänä 28.03.2022.)

* Kainuun ja valtioneuvoston aluekehittämisen keskustelut: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 15.02.-07.03.2022: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke -hankkeen esittely: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Lisäksi maakuntahallitus päätti kannanotosta Ukrainan tilanteeseen liittyen. (Tästä tulee erikseen tiedote.)