Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 22.8.2022

Syyskauden ensimmäinen kokous järjestettiin 22.8.2022. Esityslistalla olivat mm. Kainuun edunajamisen tilannekatsaus, huomattava määrä lausuntoja, erinäisiä hallinnollisia asioita sekä Verkostoista hankkeiksi -hankkeen rahoituksen hyväksyntä. Ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi mm. Kainuun kärkitoimialojen uusimmat tilastot, Kainuun liiton mainetyön ja viestinnän tilanne sekä syyskuussa tulevan valtuustoseminaarin ohjelma.

Kainuun edunajamisen tilannekatsaus

Lähestyvien eduskuntavaalien takia kaikilla maakunnilla, Kainuu mukaan luettuna, tavoitteena on alueen edunvalvonta ja hallitusohjelmatavoitteisiin vaikuttaminen. Pohjois-Suomen maakunnat ovat jo perustaneet yhteisen hallitusohjelmatyöryhmän. Itä-Suomen maakuntien kohdalta valmistelua koordinoi Pohjois-Savon liitto. Tulevan, Vuokatissa pidettävän Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen asialistalla on maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Kärkitavoitteet julkistetaan huippukokouksen päätteeksi. Huippukokouksessa päätetään myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kesken tavoitteiden jatkovalmistelusta.

Muissa kohdissa huomioitiin mm. Kajaanin lentoyhteyksien kilpailutuksen tilanne ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman valtiosihteerityöryhmän selvitys Venäjän Ukrainaan suuntautuneen hyökkäyssodan vaikutuksista itäiseen Suomeen ja niistä toimista, joilla alueen elinvoimaa voidaan lisätä. Heinäkuun aikana päättyi lausuntoaika em. valtiosihteerityöryhmän pyytämiin itäisen Suomen kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Työryhmä kokoaa selvityksen tulevan budjettiriihen käyttöön.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Kainuun kärkitoimialojen suhdannekatsaus kesäkuu 2022 on julkaistu 23.6. Raportti on saatavissa oheisesta linkistä:

https://kainuunliitto.fi/kaikki-kainuun-karkitoimialat-kaantyivat-kasvuun-vuonna-2021-edessa-sumuiset-nakymat/

Kainuun kärkitoimialat (biotalous, metsä- ja puuklusteri, energiaklusteri, elintarvikeklusteri, kaivannaistoiminta, matkailu, ICT- ja elektroniikkaklusteri, metalliklusteri) kasvoivat vuonna 2021 niin liikevaihdon kuin henkilöstömäärienkin osalta. Eniten liikevaihto kasvoi metsä- ja puuklustereissa sekä metalliklusterissa. Henkilöstökasvua taas tapahtui eniten kaivannaistoiminnan puolella.

Vaikka korona-aika ja Venäjän hyökkäyssota eivät ole huomattavasti vaikuttaneetkaan Kainuun työllisyystilanteeseen tai talouteen, luovat molemmat kriisit epävarmuutta alueelle.

Kainuun liiton mainetyön ja viestinnän tilannekatsauksessa painotettiin erityisesti tulevan vuoden suunnitelmia. Uusi kainuu.fi-portaali sekä maakunnallisen mainetyön yhteistyön koordinointi ovat erityisesti esillä tulevan vuoden painopisteissä.

Verkostoista hankkeiksi -hanke

Verkostoista hankkeiksi -hanke tähtää vähintään kahdeksan erilaisen hankeaihion syntymiseen EU:n suoriin tutkimus, kehitys ja innovaatio (TKI) -rahoitushakuihin. Haettavat rahoitukset suuntautuvat kainuulaisille tärkeille toimialoille kuten puurakentaminen, luonnontuoteala ja älymaatalous. Hankkeen tavoitteena on yli 20-kertaistaaa valmistelua varten saadun hankerahoituksen määrä Kainuuseen tulevan EU:n TKI-hankerahoituksen kautta. Nyt haettavaa AKKE-rahoitusta (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha) käytettäisiin olemassa olevien kv-hankkeiden ja verkostojen kumppanuuksien hyödyntämiseen osaamisen ja laajojen TKI-hankkeiden saamiseen alueelle.

Maakuntahallitus puolsi hankkeen rahoittamista ja valtuutti maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen.

Maakuntahallituksen päätökset lyhyesti:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 07/2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehityshankkeita kainuulaisten elinkeinojen tueksi (Verkostoista hankkeiksi) (AKKE): Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 14.06.-12.08.2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen,
puh. 045 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net