Rautaisannos tietoa rahoitusinfowebinaarista 22.9.2021

Europe Direct Kainuun (Kainuun liitto) ja Kainuun ELY-keskuksen järjestämässä hakuinfossa kuultiin yhden Pohjois-Suomen merkittävimmistä rahoituslähteistä, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman uusista suuntauksista. Muutosta on sekä toimintamalleissa että rahoituksen suuntaamisessa eri teemoille. Rahoitusta jaetaan käynnistyvällä ohjelmakaudella myös uuden rahoitusinstrumentti JTF:n kautta. Syksyn ja tulevan talven myötä tullaan järjestämään tarkempia hakuinfoja, kunhan ohjelma lähtee käyntiin.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelma on viimeisiä silauksia vaille valmis ja pian valmis käynnistettäväksi. Kainuusta valmistelussa on ollut mukana aluekehityspäällikkö Paula Karppinen Kainuun liitosta.

Ohjelmatyötä sääntelevä kansallinen lainsäädäntö on tullut syyskuun alusta jo voimaan, vaikkakin yritystukiin liittyvää lainsäädäntöä tulee voimaan vasta 1.11.2021. Myöskään lopullisia rahoitusmääriä ei vielä ole vahvistettu. Suomen saanto kokonaisuudessaan on kuitenkin kasvamassa, vaikka koheesiopolitiikan määrärahat ovatkin EU:n tasolla vähenemässä noin 10 %. Viimeisten palikoiden löydettyä paikkansa toiveissa on käynnistää ensimmäiset hakukierrokset jo marraskuussa 2021. Ennen tätä järjestetään vielä oma infotilaisuus, jossa hakijat saavat lisätietoja hakuun osallistumiseksi.

Lisätietoa ohjelmatyöstä löydät esimerkiksi osoitteesta www.rakennerahastot.fi.

Tavoitteena vihreä digisiirtymä oikeudenmukaisesti toteutettuna

Pähkinänkuoressa voidaan sanoa, että käynnistyvällä rakennerahastokaudella on luvassa muutamia suuria muutoksia. Suurin niistä on, että ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden rooli kehittämiskohteena kasvaa ohjelmassa. EU:n taholla asetettu minimi on, että 35 % ohjelmarahoituksesta tulee käyttää tämän teeman tukemiseen.

Ohjelmassa on myös ’Do no significant harm’ -periaate, eli millään sen toimilla ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa EU:n ilmastotavoitteille eikä luonnon monimuotoisuudelle. Se tulee huomioida esimerkiksi tehtäessä panostuksia energiajärjestelmään, akkuarvoketjuun ja maa- ja metsätalouden ilmastotoimien vauhdittamiseen.

Ympäristönäkökulmaan liittyy myös uusi rahoitusinstrumentti JTF eli oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Sen tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. Itä- ja Pohjois-Suomi sekä muutamia muita alueita on mukana tämän instrumentin toteuttamisalueina, ja toimenpiteet kohdistuvat alueilla laadittavien oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmien mukaisesti turpeen käytöstä luopumisen vaikutuksien sosioekonomisten vaikutusten minimoimiseen. Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman laatiminen on vielä kesken, ja myös rahoitusinstrumentti itsessään on vielä keskeneräinen, joten sitä ei lanseerata heti ohjelmakauden käynnistyessä.

Toinen, ajankohtainen painotus on digitaalisuus. Puhutaankin digivihreästä siirtymästä.

EAKR-rahoituksesta 8 % on korvamerkitty käytettäväksi kestävään kaupunkikehittämiseen. Yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset ohjelmat/ sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Myös Kainuussa on yksi tähän teemaan liittyvä ekosysteemisopimusalue Kajaani-Sotkamo.

Tutut rahoittajat, uusia menettelyjä

Rahoitusinstrumentteja uuteen ohjelmaan kuuluu kolme: EAKR, ESR+ ja JTF. Rahoitusta myöntävät tahot ovat samat kuin edelliselläkin ohjelmakaudella, eli Kainuun liitto ja Kainuun ELY-keskus, kumpikin oman roolinsa mukaan. Tavoitteena on käynnistää ohjelman toteutus eli hankehaut jo marraskuussa.

Kustannusmalleihin on tulossa muutoksia, yksinkertaistettujen kustannusmallien ”Flat Rate” käyttö laajenee ja maksatushakemuksen valmistelu- ja käsittelyaika lyhenee tämän myötä merkittävästi. Käytännössä tiettyjä kustannuksia ei tällöin korvata toteutuneiden kustannusten mukaisesti, vaan ennakkoon määriteltyjen laskentamallien mukaisesti, eikä yksittäisiä tositteita tarvitse maksatukseen sisällyttää. Valmistelutyön painopiste siirtyy siis maksatusvaiheesta hankkeen laadukkaaseen valmisteluun.  Ensisijainen malli on palkat + 40 % Flat Rate, mutta myös muita vaihtoehtoja (7 % ja 1,5 %) on tarjolla. Myös tiettyjen tulosten perusteella maksettava kertakorvaus aina 200 000 € saakka on mahdollinen vaihtoehto. Palkkojen suhteen puolestaan voidaan soveltaa, tapauksesta riippuen, joko tuntitaksamallia tai vakiosivukuluprosentteja.

Myös EURA-järjestelmä uudistuu ja jatkossa myös yritystuet ja ryhmähankkeet haetaan samassa järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan edelleen suomi.fi -tunnistautumispalvelun kautta. Rahoittajat tekevät omat hankehakuilmoituksensa EURA-järjestelmään, määritellen niihin sovellettavat raamit ja ehdot, esimerkiksi kustannusmallit. Hakijat vastaavat entistä dynaamisemmin toimivassa järjestelmässä näihin ilmoituksiin, järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttämistä selkeästi ja tarkistaa esimerkiksi Flat Rate -mallin käyttöehtojen täyttymisen sekä rahoitustaulukoiden täsmällisyyden.

Tilaisuuden puheenvuorot ja materiaalit

Alta löydät tilaisuudessa pidetyt puheenvuorot, joiden kautta saat tuhdin faktapohjan toimintaasi. Niiltä osin kuin asioista ei vielä ole sovittu ja tarkkaa tietoa ei siten ole vielä antaa, palvelemme hakijoita tulevissa infotilaisuuksissa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – Katsaus ohjelman sisältöön
Aluekehityspäällikkö Paula Karppinen, Kainuun liitto

EAKR-kehittämisrahoitus – Mikä muuttuu hanketoteuttajan näkökulmasta? (pdf)
EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen, Kainuun liitto

Yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämis-avustus ohjelmakaudella 2021–2027 – Mikä muuttuu? (pdf)
Yritysasiantuntijat Eija Tabell-Jokelainen ja Mervi Summanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ESR+ ja EAKR-kehittämisrahoitus (YM:n hallinnonala) – Keskeiset ohjelmasisällöt (pdf)
Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ESR+ Mikä muuttuu? (pdf)
Rahoitusasiantuntija Annukka Koskelo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Maaseutuohjelman tilanne ohjelmakauden murroksessa (pdf)
Johtava asiantuntija Juha Määttä, Kainuun ELY-keskus

Maaseutuohjelman yritystuet (pdf)
Yritysasiantuntija Pauli Tervonen, Kainuun ELY-keskus

Leader-ajankohtaiset (pdf)
Tj. Pirjo Oikarinen, Oulujärvi Leader ja tj. Paula Seppänen, Elävä Kainuu Leader

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen löydät tästä (ppt)