Bruttokansantuote

 

Yrityskanta

 

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

 

Yritysten toimipaikat

 

Yritysten henkilöstön lukumäärä

 

Yritysten liikevaihto

 

 

 

Elinkeinorakenne

 

Taloudellinen huoltosuhde

 

Kaikkien toimialojen suhdanteet

Kärkitoimialojen suhdannetiedot löydät täältä: Kärkitoimialojen suhdanteet

 

Kuntien suhdanteet

 

Investoinnit

Kainuun talouden kestävän kasvun potentiaali on, huolimatta takavuosien suotuisasta kehityksestä, edelleenkin vahva. Kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia on kaikilla avainklustereilla. Kehittymismahdollisuudet liittyvät sekä uuden, erityisesti fossiilisia tuotteita ja raaka-aineita korvaavan tuotannon käynnistämiseen että klusterien sisällä jalostusasteen nostamiseen ja lisääntyvään kiertotalouteen (mm. sivuvirtojen hyödyntäminen).

Kainuuseen odotetaan noin 2,2 miljardin investointeja viiden vuoden aikajaksolla. Tämä tarkoittaisi reilua 1500 lisätyöpaikkaa ja rakennusaikana jopa yli 3000 työpaikkaa. Suurimmat investointiodotukset kohdistuvat biotalouteen (Kaicell Fibers).

 

Mikroyritykset

Mikroyritysten tilastotietoja on saatavilla Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ylläpitämässä tilastokatsauksessa MY tilastot