Bruttokansantuote

 

Yrityskanta

 

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

 

Yritysten toimipaikat

 

Yritysten henkilöstön lukumäärä

 

Yritysten liikevaihto

 

 

 

Elinkeinorakenne

 

Taloudellinen huoltosuhde

 

Kaikkien toimialojen suhdanteet

Vuonna 2015 alkanut talouden kova kasvu näkyy liikevaihdon ja henkilöstömääräestimaattien suhdanteissa. Vuonna 2019 suhdanteet hieman tasaantuivat ennätyksellisen kasvuvuoden 2018 jälkeen.

Vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 0,3 %, mutta koronapandemian myötä liikevaihto väheni toisella (-2,4 %) ja kolmannella (-4,1 %) kvartaalilla. Neljännellä kvartaalilla liikevaihto kasvoi 4,7 %. Pandemiasta huolimatta liikevaihto väheni vain -0,3 % vuonna 2020. Henkilöstömäärä väheni kaikilla kvartaaleilla vuonna 2020 (1.Q -1,0 %, 2.Q -6,6 %, 3.Q -3,2 ja 4.Q -0,3 %). Kaikkiaan henkilöstömäärä väheni 2,8 % vuonna 2020.

Tuoreimmat saatavilla olevat tiedot ulottuvat vuoden 2021 maaliskuulle. Vuoden alussa suhdanteet olivat noususuuntaiset. Ensimmäisellä kvartaalilla liikevaihto kasvoi 4,5 % ja henkilöstömäärä 0,7 %. Liikevaihdon trenditarkastelussa koronakuoppa näkyy vuoden 2020 keväässä, mutta loppuvuodesta suhdannetrendi oli jo kääntynyt vuotta 2019 paremmaksi. Henkilöstömäärän trendi oli kääntynyt laskusuuntaiseksi jo vuonna 2019 lopulla ja tipahti erityisesti 2020 keväällä.  Sen jälkeen trendi on ollut ylöspäin.

Kärkitoimialojen suhdannetiedot löydät täältä: Kärkitoimialojen suhdanteet

 

Kuntien suhdanteet

 

Investoinnit

Kainuun talouden kestävän kasvun potentiaali on, huolimatta takavuosien suotuisasta kehityksestä, edelleenkin vahva. Kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia on kaikilla avainklustereilla. Kehittymismahdollisuudet liittyvät sekä uuden, erityisesti fossiilisia tuotteita ja raaka-aineita korvaavan tuotannon käynnistämiseen että klusterien sisällä jalostusasteen nostamiseen ja lisääntyvään kiertotalouteen (mm. sivuvirtojen hyödyntäminen).

Kainuuseen odotetaan noin 2,2 miljardin investointeja viiden vuoden aikajaksolla. Tämä tarkoittaisi reilua 1500 lisätyöpaikkaa ja rakennusaikana jopa yli 3000 työpaikkaa. Suurimmat investointiodotukset kohdistuvat biotalouteen (Kaicell Fibers).

 

Mikroyritykset

Mikroyritysten tilastotietoja on saatavilla Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ylläpitämässä tilastokatsauksessa MY tilastot