Kainuun ja Venäjän välisellä yhteistyöllä on pitkä historia ja monia kanavia. Raja-alueyhteistyötä on tehty EU-hankkeiden muodossa vuodesta 1996. Kolmen suomalaisen maakunnan ja Karjalan tasavallan muodostama Euregio Karelia yhteistyöfoorumi on yksi tapa viedä rajanylittävää yhteistyötä eteenpäin. Nykyään yhteistyö on myös löytänyt uusia, konkreettisia toimintamalleja, muun muassa vuosittaisen Kostamuksen Business Forumin muodossa. Kainuun Venäjä-yhteistyötä ohjaa oma Venäjästrategia.

Kainuun Venäjä-yhteistyön tuoreimpia uutisia

Lähialueyhteistyö on Kainuussa tärkeää

Kainuun ja Venäjän välisellä yhteistyöllä on pitkä historia. Merkityksellistä aikaa yhteistyön kehittymiselle oli Kostamuksen rakentaminen vuosien 1974 – 1983 välisenä aikana, minkä jälkeen yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Kostamuksen kaupungin 30-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin vuonna 2013.

Kainuun liiton ja Kostamuksen kaupungin välillä on allekirjoitettu yhteistyöpöytäkirja, ja yhteydenpito ja yhteistyö puolin ja toisin on mutkatonta. Vuosittain järjestetään yhdessä muun muassa Kostamuksen Business Forum.

Rajat ylittävää yhteistyötä rahoitusohjelmien tuella

Kainuun maakunta on vuodesta 1996 lähtien osallistunut raja-alueyhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa rajanylittävää yhteistyötä tukevien ja edistävien EU-ohjelmien kautta yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Yhteistyössä on toteutettu lukuisia hankkeita.

Karelia CBC-ohjelman hallintoviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kainuusta on edustus mukana valittaessa rahoitettavia hankkeita, kuten muiltakin ohjelman jäsenalueilta.

Lue lisää Karelia-ohjelman sivuilta

Euregio Karelia yhteistyöfoorumina

Euregio Karelia on Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva yhteistyöalue. Jäsenalueita ovat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat Suomessa ja Karjalan tasavalta Venäjällä. Euregio Karelia perustettiin vuonna 2000 ja sen tarkoituksena on kehittää alueen elinvoimaisuutta ja parantaa väestön elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla. Euregio Karelia on Euroopan Raja-alueiden liiton (AEBR) jäsen ja osa Barentsin euroarktista yhteistyöaluetta.

Euregio Karelia yhteistyön painopisteitä ovat liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin parantaminen, elinkeinoelämän yhteistyön edistäminen, sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, ympäristöasiat, nuorisoyhteistyö sekä yhteistyötä edistävä koulutus ja tutkimus.

Euregio Karelian hallitus koostuu jäsenalueiden korkeasta poliittisesta ja virkamiesjohdosta ja kokoontuu vuosittain. Euregio Karelia sihteeristö tekee käytännönläheistä yhteistyötä hallituksen kokousten välillä. Tavoitteena on raja-alueiden kehittämistä edistävien yhteistyösuunnitelmien ja projektien valmistelu ja toteuttaminen, yhteistyötä haittaavien esteiden poistaminen sekä yhteinen edunvalvonta.

Euregio Karelian verkkosivu

Kainuun Venäjä -strategiatyö

Kainuun Venäjä -strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Osallistavassa prosessissa valmistellussa Venäjä-strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimijoiden vahvaa sitoutumista ja laajaa yhteistyötä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kainuun Venäjä-strategiaryhmän tehtävänä on strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä esityksiä.

Venäjä-strategiaryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: Kainuun maakuntavaltuuston pj. Mikko Polvinen

 • CEMIS Centre for Measurement and Information Systems: Marko Jäntti
 • Hyrynsalmen kunta: Juha Hankkila, varajäsen Markku Bäckman
 • Idän Taiga ry: Pekka Huttu-Hiltunen, varajäsen Olga Zaitseva
 • Kainuun ammattikorkeakoulu: Mikko Keränen, varajäsen Meira Kaikkonen
 • Kainuun ammattiopisto: Anne Huotari, varajäsen Risto Virkkunen
 • Kainuun ELY-keskus: Mari Möttönen, varajäsen Riia Mantsinen
 • Kainuun maakuntahallitus: Vesa Kaikkonen, varajäsen Terttu Huttu-Juntunen
 • Kainuun rajavartiosto: Tommi Tiittanen, varajäsen Topi Räsänen
 • Kainuun sote -kuntayhtymä: Mikko Kanniainen, varajäsen Marja-Leena Korhonen
 • Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto: Kaisamarja Vihanta
 • Kainuun Yrittäjät ry: Anu Tervonen, varajäsen Miariikka Tervonen
 • Kajaanin kaupunki: Jukka Piirainen, varajäsen Risto Hämäläinen
 • Kajaanin yliopistokeskus: Vesa Virtanen, varajäsen Jouko Käsmä
 • Kuhmon kaupunki: Tytti Määttä, varajäsen Soile Holopainen
 • Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut: Venla Karkola, varajäsen Eeva Pulkkinen
 • Oulun kauppakamarin Kajaanin osasto: Pasi Tolonen, varajäsen Jari P. Tuovinen
 • Paltamon kunta: Matti Kerman, varajäsen Jari-Pekka Pyykkönen
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Hanna Määttä, varajäsen Heino Heikkinen
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto: Hanna Honkamäkilä
 • Puolangan kunta: Seppo Rajala, varajäsen Anu Liikanen
 • Ristijärven kunta: Anssi Sotala, varajäsen Matja Häyrynen
 • Sotkamon kunta: Merja Ojalammi, varajäsen Anna Shevchenko
 • Suomi-Venäjä Seura, Pohjois-Suomen alue: Paavo Keränen, varajäsen Ilmari Schepel
 • Suomussalmen kunta: Jonne Maaninka, varajäsen Erno Heikkinen
 • Tornion Tulli/Vartius: Kirsti Malinen

Työvaliokunnan kokoonpano

 • Projektipäällikkö Natalia Alava, Kajaanin kaupungin kv-palvelut
 • Kielten suunnittelijaopettaja Eeva Kilpeläinen, Kaukametsän opisto
 • TKI-johtaja Mikko Keränen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Projektiasiantuntija, tulkki/kääntäjä Evgeni Bogdanov, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Toiminnanjohtaja Olga Zaitseva, Juminkeko säätiö
 • KV-päällikkö Meira Kaikkonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Team Finland-koordinaattori Mari Möttönen, Kainuun ELY-keskus
 • Historian ja yhteiskunnallisten aineiden lehtori Heikki Nilkku, Suomussalmen lukio

Venäjä-strategiaryhmän nimeämispäätös 2021

 

 

Barents Link Centre Kostamuksessa on suosittu kokouspaikka

Barents Link Centre on Kostamuksessa sijaitseva toimitila, jonka tehtävänä on edistää raja-alueyhteistyötä ja palvella Barents Linkin kehityskäytävän vaikutuspiirissä yrityksiä raja-alueen liiketoiminnan kehittämisessä. Se rakennettiin Kainuun liiton ja Kostamuksen kaupungin vuosina 2007-2009 toteutetun Barents Link Forum -hankkeen avulla, minkä vuoksi sen käytölle sovittiin tiettyjä erityisehtoja.

Rakennus sijaitsee Siniranta -uimahallin välittömässä läheisyydessä, Kontokkijärven rannalla, osoitteessa Parkovaja 50, ja on Kostamuksen kaupungin omistuksessa. Rakennus sisältää sekä toimisto- että edustustiloja, joista osa on tarjolla kainuulaisille toimijoille edullisin ehdoin.

Tilavarauksien hoitamisesta vastaa Kostamuksen kaupunki. Business Centren henkilöstö auttaa tarvittaessa lisämaksua vastaan tilaisuuksien järjestelyissä, muun muassa tekniikan ja kahvitusten osalta.

Puhelinnumero: +79114329439, +79216242773 tai+7 (81459) 52358
Yhteyshenkilö: Makarova Uljana Igorevna

Tiedustelut ja varaukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen mus.kost@mail.ru joko englanniksi, suomeksi tai venäjäksi.

Lue lisää

Euregio Karelian yhteistyöfoorumi

Euregio Karelian tarkoituksena on kehittää alueen elinvoimaisuutta ja parantaa väestön elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla.

Karelia CBC -ohjelma

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Barents Region Transport and Logistics (BRTL)

Hanke keskittyy valtiotason yhteistyössä (2012-) laaditun Joint Barents Transport Plan, JBTP toteuttamiseen alueellisella tasolla.

Northern Axis -Barents Link (NABL)

Hankkeen tavoitteena on parempi itä-länsi-liikennekäytäväliikenne ja rajat ylittävä liikkuvuus pohjoisella akselilla ja niiden verkottuminen jäämerelle.

Ota yhteyttä!