Kainuun liitto on teettänyt maakuntakuvatutkimuksen neljän vuoden välein v. 1997 lähtien. Tutkimusten lähestymistavat ovat vaihdelleet mutta tulos on ollut sama; Kainuu tunnetaan luonnostaan.

Viimeisin tutkimus on tehty vuonna 2020. 

Sanapilvi kuva

Viime vuonna tehdyn maakuntakuvatutkimuksen mukaan Kainuun tunnettuus on parantunut hieman edelliseen tutkimukseen verrattuna. Mielikuvat alueesta ovat positiivisia ja yleinen käsitys Kainuusta on varovaisen myönteinen.

Kainuu houkuttelee tulosten perusteella vahvimmin matkailukohteena. Luontomatkailubuumi ja Vuokatin harrastusmahdollisuudet ovat suurimmat ja tärkeimmät tekijät kulttuuritapahtumia unohtamatta.

Monipaikkaisuus ruokkii kainuulaista kasvua. Nuorten mielikuvat; esimerkiksi muuttohalukkuus alueelle on yllättävänkin korkea.