Matkailutuote verkkoon!

Tule mukaan verkostoitumaan kainuulaisten matkailuyritysten kanssa ja kehittämään tuotteidesi näkyvyyttä digitaalisissa kanavissa. 

Ilmoittaudu nyt kevään maksuttomiin etäkoulutuksiin, joissa opit uutta matkailutuotteiden kehittämisestä, markkinoinnista ja myynnistä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti kulttuurimatkailuun kehitettävien tuotteiden näkökulmaan, mutta myös yleisesti myyntiin digikanavissa. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää yhteisiä myyntikanavia Kainuun matkailuyrityksille.

  • Ilmoittaudu mukaan alla olevista linkeistä, jokaiselle tilaisuudelle on oma linkkinsä.
  • Mukaan koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki kainuulaiset matkailu – ja kulttuuripalveluita tarjoavat toimijat, myös muut kuin jo Spot-lit -kulttuurimatkailuhankkeen piirissä olevat  matkailuyritykset.
  • Ilmoittautuneet saavat automaattisesti kokouslinkin ja heille toimitetaan myös mahdolliset ennakkomateriaalit sähköpostitse.

Miten myymme ja markkinoimme tuotettamme verkossa?

Verkkotyöpaja 28.1.2021 klo 9.00 -12.00
Ilmoittautumiset osoitteessa: https://webropol.com/ep/mitenmarkkinoitverkossa

Yhtä aikaa Spot-lit -hankkeen kehittämistoimien kanssa on menossa muita kainuulaisia prosesseja matkailutuotteiden verkkoon viemiseksi, joten nyt ollaan ajan hermolla.

Tässä työpajassa käsitellään verkkosivujen sisällön rakentamista, erilaisia digitaalisia myyntikanavia ja niiden vaatimuksia sekä verkkokauppa-alustojen toimintalogiikkaa ja mahdollisuuksia. Kouluttajana toimii kaikkien kainuulaisten yrittäjien tuttu tehomies, Ollis Leppänen Intotalolta. Lisää Kainuun prosesseista kuulet Kainuun liiton Minna Komulaiselta, joka toimii matkailun ja kulttuurin vastuuhenkilönä.

Digitaalinen tarinakokemus – miten rakennat digitaalisen tarinapolun?

Verkkokoulutus 9.2 2021 klo 12.00 -16.00
Ilmoittautumiset 28.1. mennessä osoitteessa https://webropol.com/ep/matkailuntarinapaja

Tässä Tarinapolku-tarinapajassa pääset luomaan matkailutuotteesi punaisen langan eli miettimään tarinallistamista käytännön tasolla erityisesti digitaalisuuden hyödyntämisen näkökulmasta.  Paja on jatkoa kesällä 2020 Kajaanissa pidetylle Stooripuu-tarinapajalle. Voit osallistua pajaan, vaikka et olisikaan ollut mukana 1. pajassa.

Koulutuksen ohjelma:

  • Asiakkaan palvelupolku tarinaksi? Tarinallistamisen keinot & dramaturgia
  • Case-esimerkit tarinapoluista, erityisesti matkailu, digitaaliset tarinapolut
  • Asiakkaan tarinapolun piirtäminen ja tarinan vaiheiden hahmottelu, erityisesti digitaalisen asiakaskokemuksen näkökulmasta
  • Tarinapolkujen läpikäynti yhdessä – miten vien suunnitelmat käytäntöön?

Kouluttajana tarinallistaja Anne Kalliomäki. Anne on tarinallistamisen eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun paras asiantuntija Suomessa. Anne on kirjoittanut kirjan ”Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka”. (Talentum 2014). Kirja palkittiin Hopeasulka-palkinnolla 2015. Anne on myös osa Visit Finland akatemian valmentajien verkostoa. Tarinakoneen asiakkaina mm. Joulupukki, Hullu Poro ja Lumiukkomaailma. Lue Annen juttu Ikkunapaikka -lehdestä.

Tuotteen rakentaminen myytäväksi verkkokauppaan

Verkkotyöpaja 23.2.2021 klo 9.00 – 12.00
Ilmoittautumiset osoitteessa: https://webropol.com/ep/tuoteverkkokauppaan 

Intotalo Oy:n Olli Leppäsen vetämässä toisessa työpajassa keskitytään tuotekuvauksen sisältöön ja ostopolkuun verkkokaupassa sekä verkkokauppatuotteiden markkinointimenetelmiin, sisältömarkkinoinnin merkitykseen ja digitaalisen markkinointipolun rakentamiseen.

Kotipesä kuntoon! Digitaaliset myyntikanavat – miten hyödynnän digitaalisia kanavia myynnissä?

Verkkokoulutus 25.3.2021 klo 12.00 – 16.00
Ilmoittautumiset osoitteessa https://webropol.com/ep/kotipesakuntoon 

Koulutus auttaa osallistujaa ymmärtämään digitaalisen löydettävyyden ja näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Osallistuja oppii mm. analysoimaan ja optimoimaan oman verkkosivuston sekä seuraamaan yrityksen digitaalisen löydettävyyden kehittymistä.

Kouluttajana toimii Kirsi Mikkola, joka toimii mm. Business Finlandin innovaatioasiantuntijana ja Visit Finlandin Akatemiavalmentajana.

Online-myynti – jakelukanavakartta ja myyntikanavat

Verkkokoulutus 8.4.2021 klo 12.00 – 16.00
Ilmoittautumiset osoitteessa https://webropol.com/ep/onlinemyynti

Koulutuksessa osallistuja oppii mm. hahmottamaan matkailun digitaalisen ekosysteemin, valitsemaan tuotteilleen sopivat jakelukanavat ja mittaamaan myynnin tuloksellisuutta eri kanavista.

Kouluttajana toimii Kirsi Mikkola, joka toimii mm. Business Finlandin innovaatioasiantuntijana ja Visit Finlandin Akatemiavalmentajana.

Lataa koulutuksen esite

Tutustu Kainuun matkailuun!

Lue lisää Kainuun matkailutoimialan kehittämisestä ja Kainuun liiton kansainvälisestä Spotlit-hankkeesta. Olethan jo tutustunut Tutustu Kainuuseen -sivuihimme, missä kerrotaan Kainuun matkailukohteista!

Kainuun kansainvälistä matkailumarkkinointia tehdään mm. Visit Finlandin Lakeland-brändin alla. Kainuu Arctic Lakeland -sivuilta löydät Kainuun esittelyn viidellä eri kielellä. Nyt meillä on mahdollisuus kehittää sivuja edelleen.