Venäjä-yhteistyön suunnittelu kovassa vauhdissa

Keväälle 2021 on Kainuussa ajoittunut useita maakunnallisia kehittämisprosesseja, eikä vähiten Venäjäyhteistyön saralla. Kainuun liiton toimistolla riittää nyt työnsarkaa, kun yhtä aikaa maalis-huhtikuussa työstetään sekä Kainuun Venäjä-strategiaa vuosille 2021–2027 että yhteisiä kulttuuri- ja matkailualan strategioita laajemmalle Euregio Karelian yhteistyöalueelle ja edelleen Karelia CBC -ohjelman toteuttamisen tueksi. Toimijoita on lähipäivinä tavoitteena osallistaa useissa eri työpajoissa. Oletko sinä jo kantanut kortesi kekoon ja ilmoittautunut mukaan?

Kainuun uusi Venäjästrategia vuosille 2021-2027 on tavoitteena saada valmiiksi kesään 2021 mennessä ja hyväksyä Kainuun nykyisen maakuntahallituksen toimikauden aikana. Venäjä-strategian on tarkoitus esitellä lyhyesti Kainuun Venäjä-yhteistyön toimintaympäristö, peilata kainuulaisten toimijoiden tarpeita ja toiveita ja esittää konkreettisia tavoitteita Venäjä-yhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena on käytännönläheinen asiakirja, jonka tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata ja jota voidaan tarpeen mukaan päivittää.

Tarve Euregio Karelian yhteistyöalueelle laadittaville, alueen yhteisille kulttuuri- ja matkailustrategioille nousi esille samalla alueella toteutettavan Karelia CBC -ohjelman valmisteluprosessin aikana. Ohjelmaan on valittu mukaan politiikkatavoite, jonka toteuttaminen edellyttää, että ohjelma-alueelle laaditaan monisektorinen rajan ylittävä strategia sekä kulttuuri- että matkailualalle. Yhdessä on päätetty, että strategiat valmistelee CBC-ohjelman kanssa samalla maantieteellisellä alueella toimiva Euregio Karelian yhteistyöelin osallistaen työhön laajasti alueen toimijoita.

Kainuun Venäjästrategiaprosessin kulku

Strategiaprosessia varten on haluttu kuulla toimijoiden näkemyksiä Venäjäyhteistyön suuntaamisesta ja sen kehittämistarpeista. Tätä varten on toteutettu kyselyt sekä suomalaisille että venäläisille toimijoille. Vastaajiksi toivotettiin tervetulleiksi kaikki Venäjäyhteistyöstä kiinnostuneet.

Kyselyn vastaajat tulivat erilaisista taustoista ja olivat kiinnostuneita moninaisista yhteistyömahdollisuuksista. Kyselytulosten perusteella ei siten voitu vetää johtopäätöksiä siitä, mille aloille toimenpiteitä Venäjäyhteistyötä tulisi Kainuussa suunnata. Sen sijaan kyselyiden pohjalta voitiin nostaa esille muita yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä ja valmistella niiden pohjalta sisältöjä työn seuraaviin vaiheisiin.

Kainuun Venäjästrategiatyöpajat täydessä vauhdissa!

Kyselytulosten pohjalta järjestetään kolme samansisältöistä etätyöpajaa. Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki, joita suomalaisvenäläinen yhteistyö koskettaa. Työpajat toteutetaan suomen kielellä, mutta tervetulleita mukaan ovat myös venäläiset yhteistyökumppanit, jotka pystyvät suomen kielellä työskentelemään.

Työpajoista ensimmäinen on järjestetty maanantaina 29.3. Kahteen jälkimmäiseen ehdit vielä ilmoittautua mukaan osoitteessa https://link.webropol.com/ep/venajastrategia2021. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen tilaisuutta.

  • tiistai 30.3. klo 16–18
  • keskiviikko 31.3. klo 9–11

Kuulemiskierros ja hyväksyntä

Kun kyselyn ja työpajojen anti saadaan sisällytettyä työn alla olevaan strategialuonnokseen, luonnos julkaistaan sidosryhmien kuultavaksi. Tämä on tavoitteena tehdä huhtikuussa 2021.

Strategia on tavoitteena viedä maakuntahallituksen hyväksyttäväksi kevätkauden viimeisessä kokouksessa. Samanaikaisesti maakuntahallituksen toimikauden kanssa päättyy myös sen asettaman maakunnallisen Venäjä-strategiaryhmän toimikausi. Strategiaprosessin aikana on siis sopiva aika miettiä myös sitä, miten käytännön Venäjäyhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kesken tehdään jatkossa entistä tuloksekkaammin.

Euregio Karelian kulttuuri- ja matkailustrategioiden valmistelu

Euregio Karelian alueen yhteisten strategioiden valmistelun tueksi toteutetaan sidosryhmille kysely matkailun ja kulttuurin tärkeimmistä teemoista rajanylittävässä yhteistyössä. Kyselyyn voit vastata vielä 31.3.2021 mennessä linkin https://link.webropol.com/s/euregiokarelia2021 kautta.

Lisäksi järjestetään neljä sidosryhmätilaisuutta, joissa selvitetään toimijoiden näkemyksiä kulttuuri- ja matkailualan keskeisimmistä rajanylittävän yhteistyön tarpeista, kehittämisteemoista ja -toimenpiteistä.

  • Kulttuuritilaisuudet pidetään ke 14.4 ja pe 23.4. klo 9-12. Tilaisuuksissa on sama ohjelma.
  • Matkailutilaisuudet pidetään ma 19.4. ja to 29.4. klo 9-12. Tilaisuuksissa on sama ohjelma.

Ilmoittaudu tilaisuuksiin 12.4. mennessä linkin Ilmoittautuminen Euregio Karelian sidosryhmätilaisuuksiin kautta. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja viestiä saa välittää eteenpäin.

Tervetuloa mukaan Venäjätyöhön!

Lisätietoja

Kainuun liiton tiedote 18.3.2021: Tule vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia Venäjäyhteistyöstä!

Kainuun liiton tiedote 17.3.2021: Vaikuta Karelia CBC -rahoitusohjelman kulttuuri- ja matkailuteemoihin!

Kainuun liiton tiedote 19.2.2021: Kainuun Venäjästrategiatyö vauhtiin kyselyillä

Euregio Karelian yhteistyöstrategia vuosille 2021-2027 suomeksi ja venäjäksi

Kainuun vanhaan Venäjästrategiaan voit tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla